Yeno Adiga Song Lyrics – Googly Movie Kannada

0

Googly is a 2013 Kannada language movie directed by Pawan WadeyarYeno Agidesong from this Yash and Kriti Kharbhanda starrer Googly, is composed by the music director Joshua SridharKaviraj has provided the Lyrics for this song: Yeno Agide, while Haricharan & Apporva has provided the voice. Below in this article you can find the details of Yeno Adiga Song Lyrics in Kannada language(s).

Movie:Googly
Song Title:Yeno Agide
Movie Director :Pawan Wadeyar
Music Director:Joshua Sridhar
Singer(s):Haricharan & Apporva
Lyrics By:Kaviraj
Languages:Kannada

Yeno Agide Video Song from Googly movie

Yeno Agide Video Song from Googly is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 8.5M views since the song is uploaded on YouTube.

DBeatsMusicWorld has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Yeno Agide Song Lyrics in Kannada

ಏನೋ ಎನೋ ಅಗಿದೇ
ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಅಗದೇ.
ಏನೋ ಎನೋ ಅಗಿದೇ,
ಮನಸ್ಸು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದೇ.
ಹಾ …ಅಗೋಗಿದೆ ಮಾಯ
ಈ… ನನ ಮುದ್ದಿನ ಹೃದಯ

ಹಾ. ಕುಡಿ ನೋಟವ ಕೆಣಕಿ ಜಾರಿಬಿದ್ದಿದೆ ಜೀವ.
ನಾ.ಋಷಿಯಂತೆ ಇದ್ದೆ
ನೀ.ಖುಷಿಯಂತೆ ಬಂದೆ.
ಹಾ.ಮುಂಗುರುಳ ಸರಿಸಿ ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿ ಜಗವ. ಏನೋ ಎನೋ ಅಗಿದೇ .
ನನ್ನಗೆ ಗೋತ್ತೆ ಅಗದೇ
ನನೊಂತರ ಅಲೆಮಾರಿ
ನೀ ನೊಂತರ ಸುಕುಮಾರಿ

ಶುರುವಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಲಗೊರೀಈ…
ಮರೆತ್ತೊಗಿದೆ ಮನೆ ದಾರಿ.
ಬಾ ತೋರಿಸು ದಯ ತೋರೀ
ನಿನಗೆಂದು ನಾನು ಆಬಾರೀ
ನಿನಗೆದೆ ಬರೆದ ಕಾಗದ
ನಿನ ಕೈಗೆ ನಿಡೋಕಾಗದ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಳೋ ಕಾಗದ, ಭಯವೆಕೋ ಏನೋ.
ನಿನಗಿಂತ ಬಹಳ ಚಂದದ

ಹುಡುಗೀರಲ್ಲುಇಲ್ಲದ ಅರ್ಕಶಣೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಒಲವೇ.
ಮತ್ತೇ ಹಾ.ಅಗೋಗಿದೆ ಮಾಯ
ಈ.ನನ ಮುದ್ದಿನ ಹೃದಯ
ಹಾ. ಕುಡಿನೊಟವ ಕೆಡವಿ ಜಾರಿಬಿದ್ದಿದೆ ಜೀವ
ನಾ ಋಷಿಯ್ಂತೆಇದ್ದೆ
ನೀ ಖುಷಿಯಂತೆ ಬಂದೆ

ಹಾ ಮುಂಗುರುಳ ಸರಿಸಿ ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿ ಜಗವ.
ನಂನ್ಗೆ ತುಸು ಅನುಮಾನ
ನಿಜಕೂ ಇದು ನಾನೇನಾ
ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನೀ ನನ್ನಾ
ಸೋಲ್ಲಿದ ಹುಡುಗಾನ ಆದಂತಿದೆ ಬಲ ಹೀನ
ನೊಡುತ್ತಿರೆ ನಿನ್ನಾ ನಗುನಾ
ತುಸು ಜಂಬ ನಿನಗೇ

ಇದ್ದರೂ ನನಗಿಷ್ಟ ನೀನು ಅದರು
ನಿನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು
ಜಗವೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಕೀ ಬಂದರು
ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರೊ
ಕಲೆಗಾರನು ಸಿಗಲಾರನು ನಿನಗೇ.
ಮತ್ತೆ ಹಾ ಅಗೋಗಿದೆ ಮಾಯ
ಈ ನನ ಮುದ್ದಿನ ಹೃದಯ

ಹಾ ಕುಡಿನೊಟವ ಕೆಡವಿ ಜಾರಿಬಿದ್ದಿದೆ ಜೀವ
ನಾ ಋಷಿಯಂತೆ ಇದ್ದೆ
ನೀ ಖುಷಿಯಂತೆ ಬಂದೆ
ಹಾ ಮುಗುರುಳ ಸರಿಸಿ ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿ ಜಗವ
ಎನೋಏನೋ ಅಗಿದೇ
ಓ ನನಗೆ ಗೋತ್ತೆ ಅಗದೇ
ಎನೋಏನೋ ಅಗಿದೇ
ಮನಸ್ಸು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದೇ

Click Here to Listen Yeno Yeno Adiga MP3 Song

Leave A Reply

Your email address will not be published.